Acasa Actual
Importul de grâu, porumb și semințe de floarea-soarelui se va permite doar în baza unei licențe. Cine vor fi beneficiarii?

Importul de grâu, porumb și semințe de floarea-soarelui se va permite doar în baza unei licențe. Cine vor fi beneficiarii?

Importul de grâu, porumb și semințe de floarea-soarelui va fi reglementat. Viceprim-ministrul Vladimir Bolea a prezentat, astăzi, 12 octombrie, Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea comisiei de licențiere a importului pentru anumite categorii de cereale, elaborat de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, în baza dispoziției Comisiei pentru Situații Excepționale. Decizia a fost luată în scopul menținerii pe piața internă a unui preț sustenabil din punct de vedere economic al produselor cerealiere autohtone.

„Sunt supuse licențierii și formează obiectul de reglementare al prezentului regulament următoarele produse: grâu; porumb; semințe de floarea-soarelui, chiar sfărâmate. Excepție fac produsele destinate însămânțării. Vor avea dreptul la obținerea licenței doar agenții economici care desfășoară activități economice în următoarele domenii: creșterea animalelor; fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă, a produselor de morărit, a uleiurilor și grăsimilor. Licența de import se eliberează pentru fiecare operațiune de import”, a menționat Vladimir Bolea.

Vicepremierul a mai declarat că agenții economici vor solicita obținerea licenței prin cerere și vor fi necesare următoarele documente: copia Extrasului din Registrul de Stat al persoanelor juridice sau a Certificatului de înregistrare a gospodăriei țărănești; copia buletinului de identitate al reprezentantului legal în cazul în care cererea este depusă prin reprezentant legal; alte acte justificative.

„Veridicitatea informației menționate în cerere de către solicitantul licenței de import se efectuează de către o Comisie specială constituită prin ordinul ministrului. După depunerea dosarului pentru acordarea licenței de import în cel mult 5 zile lucrătoare la locul/locațiile de desfășurare a activității economice a solicitantului, se vor verifica: volumul stocurilor existente la data curentă; șeptelul de animale conform Registrului de Stat al Animalelor și se întocmește un act de verificare; capacitățile de producție/procesare pentru volumul de producție necesar pentru activitatea fermei de animale/unității de procesare pentru următoarele 6 luni; certificatul de conformitate”, a informat oficialul.

Ministerul menționează că, licența de import poate fi utilizată doar de titularul acesteia și în scopurile în care a fost eliberată. În cazul identificării neconformităților de utilizare a licenței, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare va anula valabilitatea ei. Importatorul poate încheia contract de import-export doar după obținerea licenței de import și în funcție de cantitatea determinată. Tranzacția economică pe teritoriul Republicii Moldova este sub supravegherea Serviciului Vamal, astfel încât producția importată să ajungă la importator.

Citiți, de asemenea
Vei fi interesat de
img