Acasa Actual
În 2023, au crescut veniturile, dar și cheltuielile moldovenilor. Câți bani cheltuie o persoană din Moldova lunar?

În 2023, au crescut veniturile, dar și cheltuielile moldovenilor. Câți bani cheltuie o persoană din Moldova lunar?

image

În anul 2023, veniturile disponibile ale populației în medie pe o persoană pe lună au constituit 4915,6 lei, fiind în creștere cu 15,6% față de anul precedent. În termeni reali, veniturile populației au înregistrat o majorare cu 1,9%. Câștigurile salariale reprezintă cea mai importantă sursă de venit a populației, cu o pondere de 52,5% în veniturile totale, înregistrând o creștere cu 1,8 puncte procentuale față de anul 2022. Datele au fost prezentate de Biroul Național de Statistică.

Potrivit BNS, și transferurile bănești din afara țării rămân a fi o sursă semnificativă pentru bugetul gospodăriilor. În medie, în anul 2023 acestea au reprezentat 11,1% în veniturile totale sau cu 1,0 punct procentual mai puțin comparativ cu anul 2022.

În funcție de mediul de reședință, se constată că, veniturile populației din mediul urban au fost în medie cu 2299,8 lei (sau de 1,6 ori) mai mari comparativ cu veniturile populației din mediul rural. Pentru gospodăriile din mediul rural, la fel ca și în cel urban, cea mai importantă sursă de venit este activitatea salarială – 41,3% din total venituri.

Cheltuielile medii lunare de consum ale populației, în anul 2023, au constituit în medie pe o persoană 4248,4 lei, cu 14,5% mai mult comparativ cu nivelul anului precedent. În termeni reali, populația a cheltuit în medie cu 0,9% mai mult comparativ cu anul 2022.

Principalele destinații ale cheltuielilor efectuate de gospodării sunt consumul de produse alimentare – 39,7%, plățile pentru locuință, apă, electricitate și gaze – 17,6%, procurarea de îmbrăcăminte și încălțăminte – 7,8%. Celelalte cheltuieli au fost direcționate pentru achitarea serviciilor de transport (7,0%), mobilier, dotarea și întreținerea locuinței (5,3%), sănătate (4,4%), telecomunicație (4,3%), etc.

În funcție de mediul de reședință, se constată că, cheltuielile de consum ale gospodăriilor casnice din mediul urban constituie 5391,8 lei și sunt cu 2003,0 lei (sau de 1,6 ori) mai mari față de cheltuielile populației din mediul rural.

Pentru produse alimentare, populația din mediul urban a cheltuit 34,9% din cheltuielile lunare de consum, iar populația din mediul rural – 45,4%. Gospodăriile din urbe au cheltuit mai mult pentru: transport (8,5% față de 5,1% în mediul rural), serviciile restaurantelor și hotelurilor (5,4% față de 0,7%), sănătate (5,1% față de 3,6%), recreere și cultură (4,4% față de 1,2%), educație (1,8% față de 0,5%).

Totodată, comparativ cu populația din mediul urban, pentru populația rurală o pondere mai mare în structură o dețin cheltuielile pentru: locuință, apă, electricitate și gaze (19,7% față de 15,9% în mediul urban), îmbrăcăminte și încălțăminte (8,0% față de 7,6%), mobilier, dotarea și întreținerea locuinței (5,7% față de 5,0%).

Citiți, de asemenea
Vei fi interesat de
img