AcasaProtectia datelor cu caracter personal

Protectia datelor cu caracter personal

Angajamentul «VARO-INFORM» SRL cu privire la protectia datelor cu caracter personal


Încrederea dumneavoastră în serviciile și personalul nostru este una din principalele noastre preocupări. In acest sens, pentru a vă furniza cea mai bună experiență posibilă, ne concentrăm în continuă îmbunătățire în întreaga noastră activitate.


«VARO-INFORM» SRL cunoaște importanța datelor dumneavoastră personale și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi să furnizăm într-o manieră integrată informațiile legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în cadrul prezentelor Termeni și Condiții.


«VARO-INFORM» SRL respectă confidenţialitatea tuturor clienţilor noştri şi confidenţialitatea tuturor vizitătorilor website-urilor noastre şi va trata/prelucra datele personale cu mare atenţie, în condiții tehnice și organizatorice de securitate adecvată.


«VARO-INFORM» SRL prelucreaza datele cu caracter personal primite direct de la dumneavoastră, în calitate de persoane vizate, sau indirect cu ocazia derulării raporturilor comerciale/contractuale la accesarea serviciilor oferite de «VARO-INFORM» SRL.


Datele cu caracter personal sunt colectate fie numai cu acordul/acceptul dumneavoastră, dacă sunt oferite cu bună știință, de bună voie, din proprie inițiativă, fie la solicitarea «VARO-INFORM» SRL., de exemplu prin unul din formularele on-line utilizate, respectiv formularul de contact online, formularul de comanda servicii online, etc., prin abonarea la newslettere (bineînțeles, doar după ce ați optat să primiți aceste newslettere), prin completarea datelor în formularul de înregistrare cont pe un website «VARO-INFORM» SRL, etc.


Utilizarea acestui website dar și a altor website-uri «VARO-INFORM» SRL de către dumneavoastră se supune prezentelor prevederi și Condițiilor generale, tehnice și de participare ale «VARO-INFORM» SRL.


Dacă nu sunteţi de acord cu oricare dintre termenii prezentelor termeni și condiții nu utilizaţi niciunul dintre website-urile noastre sau nu ne furnizaţi datele dvs. personale.


Este posibil că anumite servicii să fie condiţionate de furnizarea datelor dvs. personale.


«VARO-INFORM» SRL nu va prelucra datele dumneavoastra personale decît în măsură în care acest demers este necesar îndeplinirii scopurilor mai jos menționate, cu respectarea măsurilor legale de securitate și confidențialitate a datelor.


Ce date cu caracter personal prelucrează «VARO-INFORM» SRL?


Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni, care se efectuează asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea, sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, blocarea, ștergerea, distrugerea, arhivarea.


In contextul desfășurării activității curente a «VARO-INFORM» SRL, inclusiv derulării activității comerciale/contractuale, implicând achizitionarea de servicii «VARO-INFORM» SRL oferite pe website sau abonarea la newsletter-ele «VARO-INFORM» SRL, precum și în contextul îndeplinirii obligațiilor legale, vă putem solicita anumite date cu caracter personal.


In acest sens, «VARO-INFORM» SRL va prelucra, printre altele, următoarele date cu caracter personal : numele și prenumele, telefon/fax personal, e-mail personal, profesie, loc de muncă, etc.


Cine sunt persoanele vizate?


Persoanele (vizate) ale căror date pot fi prelucrate de către «VARO-INFORM» SRL, exclusiv în scopurile mai jos menționate sunt:


· Clienții persoane fizice ai «VARO-INFORM» SRL (actuali, foști sau potențiali), vizitători, public larg, reprezentanții/împuterniciții ai acestora, legali sau convenționali;


Consecințele refuzului furnizării datelor cu caracter personal


Dumneavoastră, în calitate de persoana vizată, sunteți obligați să furnizați date complete, actualizate și corecte.


Pentru a vă putea oferi anumite servicii specifice activității «VARO-INFORM» SRL, compania «VARO-INFORM» SRL va solicita datele cu caracter personal necesare prestării respectivelor servicii, iar refuzul de a furniza astfel de date poate determina imposibilitatea furnizării serviciilor «VARO-INFORM» SRL.


Atunci cînd achiziționați un serviciu furnizat de «VARO-INFORM» SRL, vom colecta date personale în legatura cu prestarea respectivelor servicii.


Prin citirea prezentelor prevederi, prin furnizarea datelor personale în vederea accesării serviciilor «VARO-INFORM» SRL prin intermediul website-urilor deținute de «VARO-INFORM» SRL, dumneavoastră sunteți informat/ă și/sau vă exprimați în mod expres consimțământul (vă dați acordul) cu privire la prelucrarea datelor personale în conformitate cu dispozițiile legale privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date (Legea nr.133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal și dreptul comunitar-UE Regulamentul 2016/679 din 27 aprilie 2016).


In cazul în care prelucrarea datelor nu mai este necesară pentru oferirea unui serviciu, pentru îndeplinirea unei obligații legale, și nici nu este justificată de un interes legitim al «VARO-INFORM» SRL, dumneavoastră puteți refuza o astfel de prelucrare sau vă puteți retrage consimțămîntul dat anterior, refuzul urmând să producă efecte pentru viitor. Spre exemplu, persoanele vizate iși pot retrage consimțămîntul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing direct, oferte personalizate, oricînd și fără să fie necesar să indice un motiv. Ulterior soluționării cererii de retragere a consimțământului, persoana vizată nu vă mai primi informări comerciale cu privire la serviciile oferite de «VARO-INFORM» SRL.


Care sunt scopurile colectării datelor cu caracter personal ?


Utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal doar în următoarele scopuri:


· Derularea activității comerciale/contractuale a «VARO-INFORM» SRL;


· Facturarea și încasarea valorii serviciilor «VARO-INFORM» SRL;


· Marketing, promovare, reclama, publicitate, programe de loialitate, inclusiv transmiterea de oferte comerciale generale sau personalizate; dezvoltarea și îmbunătățirea serviciilor;


· Gestionarea relațiilor cu clienții: comunicarea comercială cu clienții prin orice mijloc de comunicare;


· Indeplinirea obligațiilor legale incidente;


· Comunicarea cu organismele/autoritățile/instituțiile publice sau de interes public;


· Activități de audit și control/supraveghere;


· Arhivare, scopuri statistice;


· Colectare debite/Recuperare debite restante;


· Soluționarea disputelor și litigiilor, punerea în executare a unor hotărîri judecătorești, arbitrale, ordine judecătorești, etc.


Cine sunt destinatarii datelor dumneavoastră cu caracter personal?


Destinatarii datelor pot fi chiar persoanele (vizate) care au furnizat datele persoane, după cum urmează:


· Clienții «VARO-INFORM» SRL (actuali, foști sau potențiali),vizitatori, public larg, reprezentanți/imputerniciți acestora, legali sau convenționali; (pentru scopul derularii raporturilor comerciale/contractuale);


Destinatarii (alții decît persoanele vizate) datelor pot fi:


· autorități publice centrale și locale, autorități judecătorești, poliție, (în limitele prevederilor legale și/sau ca urmare a unor cereri expres formulate), societăți bancare, executori judecătorești, societăți de asigurare și reasigurare, organizații de cercetare a pieței (scop statistic) etc.


Confidențialitatea datelor cu caracter personal va fi asigurată de catre «VARO-INFORM» SRL și nu va fi furnizată către alți terți în afara celor menționați în prezentul document.


Prelucrarea datelor cu caracter personal în scop promoțional (marketing)


Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră (cum ar fi: nume și prenume, adresa de e-mail, nr. fax, nr. telefon mobil/fix, etc ) vor putea fi prelucrate de «VARO-INFORM» SRL cu respectarea drepturilor dvs., în special a dreptului de informare și opoziție, în următoarele scopuri: marketing (inclusiv marketing direct), concursuri, efectuarea de comunicări comerciale pentru serviciile «VARO-INFORM» SRL, inclusiv cele dezvoltate împreuna cu un partener


«VARO-INFORM» SRL, prin orice mijloc de comunicare, inclusiv prin intermediul serviciilor de comunicații electronice. Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră vor putea fi folosite în scop promoțional (marketing) și pentru produsele sau serviciile altor parteneri ai «VARO-INFORM» SRL, cu respectarea drepturilor dumneavoastră.


Indiferent de situație, în cazul în care veți dori că datele cu caracter persoanal să inceteze a mai fi prelucrate de «VARO-INFORM» SRL, ne puteți solicita în mod expres încetarea oricărei prelucrări de date din partea noastră. Totodată, atunci cînd veți dori să nu mai primiți newslettere sau materiale informative din partea «VARO-INFORM» SRL, vă puteți dezabona folosind butonul „Dezabonare» sau „Unsubscribe».


In relatia cu «VARO-INFORM» SRL, dumneavoastră, beneficiați conform prevederilor legale aplicabile de urmatoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție și procesul individual automatizat.


Durata prelucrării datelor cu caracter personal


În vederea realizării scopului menţionat, «VARO-INFORM» SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe toată perioada de desfasurare a relațiilor contractuale pentru care ați accesat serviciul, pînă la momentul în care dumneavoastră, sau reprezentantul legal/convențional al dvs, veți exercita dreptul de opoziţie/de ștergere (cu excepția situației în care «VARO-INFORM» SRL prelucrează datele în baza unei obligații legale sau justifică un interes legitim). Ulterior încheierii operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, dacă dumneavoastră sau reprezentantul legal/convențional nu veți exercita dreptul de opoziţie/de ștergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de către «VARO-INFORM» SRL pe durata de timp prevăzută în procedurile interne «VARO-INFORM» SRL și/sau vor fi distruse.


Ce măsuri de siguranță sunt utilizate pentru protejarea datelor dumneavoastră?


Pentru a evita utilizarea fără drept a datelor personale, precum și eventualele abuzuri, utilizăm metode și tehnologii de securitate, împreună cu politici și proceduri de lucru adecvate, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate.


Securitatea integrală a datelor transmise prin internet nu poate fi niciodată garantată. In timp ce «VARO-INFORM» SRL depune toate eforturile în privința protejării datelor dumneavoastră personale, nu putem garanta în mod absolut securitatea datelor transmise către website-urile «VARO-INFORM» SRL. Orice transmisie de date se face pe riscul dumneavoastră. Odata ce primim informația referitoare la dumneavoastră, vom utiliza proceduri și măsuri stricte de siguranță impotriva utilizării neautorizate, nelegale, distrugerii, pierderii accidentale sau divulgarii datelor personale.


Securitatea datelor bancare


In cazul plăților efectuate cu cardul, comercializarea se efectuează prin intermediul soluțiilor de plată online oferite de terți autorizați în relația cu «VARO-INFORM» SRL.

In vederea eliminării riscului că datele dumneavoastră să intre în posesia și să fie folosite abuziv/nelegal de persoane neautorizate, terții autorizați în relația cu «VARO-INFORM» SRL garantează legalitatea și securitatea datelor personale (număr de card, data expirării, etc.) și a sistemelor informatice utilizate.


Condițiile transferurilor de date personale în afara spațiului UE și al Zonei Economice-Europene


Transferurile de date în afara spațiului UE și al Zonei Economice-Europene se pot face numai în condițiile prevăzute de legislația specifică națională și UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind liberă circulație a acestora.


Care sunt drepturile dumneavoastră?


Prin citirea acestui document, dumneavoastră ați fost informat/ă cu privire la drepturile de care beneficiați, conform prevederilor legale aplicabile, respectiv: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție și procesul individual automatizat. Totodată, atunci când prelucrarea se realizează pe consimțământ, dumneavoastră aveți dreptul, de a va retrage consimțământul în orice moment în forma scrisă, adresată «VARO-INFORM» SRL., în condițiile legislației aplicabile, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.


De asemenea, dumneavoastră aveți dreptul de a va opune în orice moment, în mod gratuit și fără nici o justificare, prelucrării datelor personale în scop de marketing direct, utilizând, dacă este cazul, funcția de dezabonare inclusa in materialele de marketing.


Pentru celelalte scopuri, dumneavoastră aveți dreptul de a vă opune, în orice moment, în mod gratuit, ca datele cu caracter personal pe care le furnizați către «VARO-INFORM» SRL să facă obiectul unei prelucrări, cu menționarea datelor și scopului avute în vedere, numai pentru motive intemeiate și legitime, legate de situația dvs. particulară, cu excepția cazurilor în care «VARO-INFORM» SRL demonstrează ca are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanța. In caz de opoziție nejustificată, «VARO-INFORM» SRL este îndreptățită să prelucreze în continuare datele în cauză.


Prin citirea acestui document dumneavoastră ați luat la cunoștința și ințelegeți faptul că datele cu caracter personal furnizate către «VARO-INFORM» SRL constituie elemente determinante pentru accesarea serviciilor oferite de «VARO-INFORM» SRL și/sau derularea activității comerciale/contractuale.


Cum va puteti exercita drepturile dumneavoastra?


Pentru exercitarea acestor drepturi, dumneavoastra va puteti adresa Specialistului de date personale din cadrul «VARO-INFORM» SRL cu o cerere scrisa, datata si semnata la adresa de e-mail: [email protected] sau la urmatoarea adresa de corespondenta: SRL «VARO-INFORM», mun. Chişinău, str. Gh. Tudor, 2b. Cererii i se va atașa o copie lizibilă a actului de identitate al semnatarului.


Aceste prevederi pot suferi modificări/actualizări ocazionale. Vă recomandăm să verificați la fiecare utilizare a website-urilor «VARO-INFORM» SRL prezentele prevederi, pentru a fi tot timpul informați în legătura cu acestea. Prin accesarea website-urilor «VARO-INFORM» SRL sau utilizarea serviciilor «VARO-INFORM» SRL prin intermediul website-urilor menționate, ulterior modificărilor, se vor considera acceptate, noile prevederi.